Bert Bokhoven's revolutionaire concept voor ouderenzorg

01-02-2017 16:48

Zo af en toe hoor je wel eens wat over verzorgingstehuizen. Er zullen ongetwijfeld veel geode zijn, maar het is en blijft toch over het algemeen een Trieste aangelegenheid. Ik vroeg mij dan ook af wat Bert Bokhoven, de onbekende filosoof, daar eigenlijk van vindt. Niet alleen omdat Bert gewoonlijk met briljante oplossingen komt die spontaan lijken te ontspruiten uit zijn ongeëvenaarde denkvermogen. Maar Bert is ook ervaringsdeskundige in deze. Het lag dus voor de hand om Bert eens te raadplegen.

En wederom kwam Bert met een briljante benadering. Hij wees mij onmiddellijk om mijn kwaliteiten op het gebied van het opzetten en ontwikkelen van bedrijven. Vervolgens gaf Bert mij het advies om vanuit mijn eigen deskundigheid eens na te denken of ouderenzorg een zodanig gat in de markt dat je er in de eerste plaats iets mee kunt verdienen; een verrassende en unieke wending in Bert’s gedachtenpatroon. En daarnaast zou ik een zodanig concept moeten bedenken dat het ook nog eens aantrekkelijk is voor de oudere medemens. Een typisch voorbeeld derhalve van omdenken.  Het behoeft geen betoog dat ik het advies van Bert gevolgd heb en er over ben gaan nadenken. Het resultaat was bepaald bemoedigend zoals u uit het onderstaande zult begrijpen.

Na het onverwachte en plotselinge succes van onze formule “consultancy on wheels” (www.driving-brains.nl) hebben wij een nieuw gat in de markt ontdekt: het vergrijsde gat. Wij hebben namelijk een product ontwikkeld, speciaal gericht op de oudere alleenstaande mede- mens. Als u ons niet had ! Ouderen die, na jarenlange noeste arbeid, door de heden- daagse verzorgingsstaat in de steek gelaten worden. In de steek gelaten door een onbetrouwbare overheid. In de steek gelaten vanwege een veranderende moraal. Ouderen die opgeborgen worden en wegkwijnen in een verzorgingstehuis, waar zij volledig afhankelijk zijn van de nukken van het verzorgend personeel. Ouderen die hun individuele vrijheid moeten opgeven. Ouderen die onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven. Ouderen, die dit niet verdienen. Schandalig ! Het zou niet moeten mogen.

Maar, wij bieden met onze unieke formule een oplossing. Na jarenlang onderzoek zijn wij tot het inzicht gekomen dat wij deze verwaarloosde ouderen, opgeborgen in de spelonken van onze maatschappij, kunnen helpen. Een geweldig vooruitzicht voor de ouderen die dachten te zijn afgeschreven. Met onze unieke formule komt hun geweldige potentieel aan ervaring en deskundigheid weer volledig tot zijn recht. Een revival, en dat niet alleen van de fittest. Iedereen kan meedoen. Een programma, individueel afgestemd op onze gewaardeerde cliënt. En dat tegen een AOW vriendelijk tarief. Met gegarandeerd succes. Via een omweg toch nog gebruik maken van de middelen, die fatsoenlijke verzorgingsstaat rechtstreeks aan haar ingezetenen zou moeten betalen. Onze successen uit het verleden zijn namelijk wel degelijk een garantie voor de toekomst. U zult er van opkijken !

Nu zult u zich afvragen: wat is dit wonderproduct dan wel ? Wij leggen het u uit. U wordt namelijk getraind om een bank te overvallen. Een grote bank, een kleiner filiaal in uw woonplaats, een bank in het buitenland (tegen meerprijs). Geheel naar eigen keuze. Wij trainen u optimaal, geheel afgestemd op uw eigen ideeën en wensen. Alle daarvoor benodigde hulpmiddelen kunnen wij u leveren. Van een tweedehands fiets tot een snelle vluchtauto, van vermommingen tot complete bijstandsteams. Uit ethische overwegingen hebben wij in onze leveringsvoorwaarden opgenomen, dat het leveren van slag-, steek-, en vuurwapens niet tot onze dienstverlening behoort. U zult daar begrip voor hebben.

Het cursusprogramma bevat een theoretisch gedeelte, dat wordt gegeven in ons eigen mobiele opleidingsinstituut; mobiel omdat het uiteraard niet de bedoeling is dat onze cursisten bij de autoriteiten bekend worden. Na het afleggen van het theorie examen volgt een volledig custom made programma van praktijksituaties en simulaties. Binnen enkele weken zijn onze cursisten er volledig klaar voor.

En dan breekt uw grote dag aan. Your moment of fame ! Uw overvalt uw bank naar keuze. En dan ontvouwt zich het geheim van onze unieke formule. Er zijn namelijk twee mogelijkheden. U wordt al dan niet met uw buit gepakt. Elke optie is een win-situatie voor u !

Als u niet immers opgepakt wordt, beschikt u over de middelen om elke vorm van verzorging in te kopen die u zelf wenselijk acht. Onze dienstverlening voorziet er in om u zorg op maat te leveren dan wel een private care zorg concept te organiseren in een meer exclusieve omgeving. U zult opgetogen zijn. Uw vrienden en kennissen zullen zich afvragen hoe u dat voor elkaar heeft gekregen. U stijgt in aller achting. Bijkomend voordeel is dat u als alleenstaande oudere plotseling meer dan aantrekkelijk blijkt te zijn geworden voor de andere sexe, veelal uit een andere leeftijdscategorie
.

Als u daarentegen opgepakt wordt is er ook niets aan de hand. Er wacht u onmiddellijk een riante toekomst. U wordt door vriendelijke agenten in een riante bolide naar een politiebureau vervoerd, waar u direct koffie wordt aangeboden. U krijgt alle aandacht, terwijl een aantal dames en heren een uiterst vriendelijk gesprek met u voeren. Onze juridische service staat u vanaf het begin tot het eind van het proces bij om er zeker van te zijn dat u levenslang wordt opgeborgen. Opgeborgen in een penitentiaire inrichting waar u prima verzorgd wordt en volledig tot rust komt. Riante kamers, veelal met een prachtig uitzicht. Een uitstekende keuken en prima medische voorzieningen. Conveniërende bezoektijden. U kunt TV kijken, boeken lezen, spelletjes spelen. U kunt gaan studeren. U wordt volledig verzorgd. Zelfs uw AOW en pensioenvoorziening lopen ongewijzigd door. U kinderen zullen u dankbaar zijn dat u toch nog een leuke erfenis bij elkaar heeft weten te sprokkelen. Een aantrekkelijk alternatief voor de sombere vooruitzichten, die u heeft als u opgenomen wordt in een verzorgingstehuis. Ontzorgen optima forma. Ons logo staat voor onze missie: waar zou u zijn als u ons niet had ?

Belt u ons gerust voor een discrete en vertrouwelijke toelichting op ons concept en de mogelijkheden die wij u in uw individuele situatie kunnen bieden. Succes verzekerd !!


Peter Tersteeg