Bert's webshop

Aangezien Bert Bokhoven niet commercieel is aangelegd ne te bescheiden is om enige vergoeding te vragen voor zijn briljante ideeen, zijn wij nog in overleg over de wijze waarop wij - bij Bert passende - producten in de markt kunnen zetten. Producten die de goedkeuring van Bert hebben en die bijdragen aan een betere wereld.

De recent in de UK uitgebrachte CD over "Stilte" is een goed voorbeeld van het in de praktijk brengen van Bert's gedachtegoed.

Duurzame producten staan hoog in het vaandel van Bert's webshop. Enkele voorbeelden van Bert's duurzame producten:

Gezien Bert's eenvoud en soberheid zullen eventuele opbrengsten volledig ten goede komen aan  de Stichting Noble House ( www.Engely.eu ); een stichting die zich inzet om kansarme kinderen in Nepal een stukje toekomst te geven.