Bert Bokhoven over mislukkingen

03-03-2013 20:09

Mislukkingen. Niemand vindt het leuk, niemand wil een loser zijn, maar misschien kun je er toch iets mee. Een onderwerp dat ik graag eens voor wil leggen aan Bert Bokhoven, de onbekende filosoof.  Bert zal ongetwijfeld weer met zinnige opmerkingen komen met de hem zo kenmerkende bescheidenheid en opgewekte diepzinnigheid van een doodgewone wijsgeer.  En ja hoor, met zijn haast encyclopedische kennis verwees Bert direct naar Churchill, die  eens geroepen zou hebben dat het goed is om fouten vroeg in je leven te maken. Dan heb je er immers het meeste profijt van. En daarmee had Bert het proces van omdenken direct in gang gezet: een mislukking hoeft niet erg te zijn, maar belangrijker is wat je er van kunt leren. Fouten maken moet ! De geschiedenis bewijst immers keer op keer dat uiterst waardevolle ervaring eerder uit mislukkingen dan uit successen voortkomt. Mislukkingen kunnen beslist waardevol zijn; mensen kunnen leren van falen en bovendien anderen inspireren om initiatieven te ontplooien. Zonder mislukkingen geen vooruitgang. 

Nederland kent een afrekencultuur als het gaat om mislukkingen, die dan ook door de ‘mislukkeling’ zelf, uit angst of schaamte, niet aan de grote klok worden gehangen. En dat terwijl iedereen kan profiteren van eigen falen of dat van anderen. Middelmatige successen staan in hoger aanzien dan gedurfde pogingen. Beheren lijkt belangrijker dan ondernemen.

Bert vertelde mij dat je soms verrassende staaltjes van de mislukkingen ziet. Mislukkingen waar Bert’s filosfie van het omdenken een interessante rol speelt. Zo is ABN AMRO – nota bene de mislukking zelf – betrokken bij  het Instituut op voor Briljante Mislukkingen. Hoe verzin je dit - naar het gelijknamige twitteraccount @hoeverzinjedit - maar als je het positief bekijkt heeft men bij ABN AMRO zoveel ervaring met mislukkingen dat ze zelfs een Instituut oprichten waar je mislukkingen kunt melden.  Om er dan vervolgens hun voordeel mee te kunnen doen, naar ik aanneem. Interessant om eens een bezoekje te brengen aan de website van het Instituut www.briljantemislukkingen.nl

Het Instituut noemt een briljante mislukking briljant, als hebt het oorspronkelijke doel van je inzet niet bereikt wordt; als het resultaat daarvan niet is voorgenomen, maar wel meerwaarde oplevert, dan hebben we officieel te maken met een briljante mislukking. Een interessante gedachte.

 

Peter Tersteeg