Bert Bokhoven over het Grote Niets

20-08-2012 10:22
Bert Bokhoven – de onbekende filosoof – was er tijdens zijn overpeiningen achter gekomen dat er eens het Grote Niets was. Het Grote Niets dat alles in zich had. Meestal was het rustig in het Grote Niets. Het hoefde niets, het deed niets, want het was niets.
Bert had evenwel het vermoeden dat er toch meer moest zijn!
 
Een vermoeden dat bijvoorbeeld de Italiaanse natuurkundige Majorana ook al had. Dat er meer is blijkt het recent ontdekte en zogeheten Majorana-deeltje te zijn. Een hele geruststelling. Maar het zet Bert wel aan het denken. Een Majorana-deeltje is zijn eigen anti-deeltje. Een deeltje dat er niet is maar dat collectief gedrag vertoont van vele deeltjes dat eigenschappen van een enkel deeltje heeft.  Er is iets gemeten dat er niet is. Is het er dan wel of is het er dan niet. Heel ingewikkeld en voor mij veel te moeilijk. Maar als niets toch iets blijkt te zijn wordt het nog ingewikkelder. Want hoe zit het dan met niets dat toch gemeten kan worden. Sommigen hebben het vermoeden dat er een ziel of een God bestaat. Zou je dat dan ook kunnen meten ? Een boeiende vraag voor Bert Bokhoven, voor theologen en voor natuurkundigen. 

Het blijft ingewikkeld. Iets wat nergens op lijkt, lijkt immers alleen op zich zelf.  Maar lijkt niets dan op iets of lijkt niets alleen op niets. Is alle niets dan gelijk of zijn er verschillende nietsen.  Onlangs zag Bert een rouwadvertentie; zij had – met alle respect – haar lief, haar alles verloren. Er bleef dus niets over. Maar als je bij voorbeeld niets om iemand geeft, is dat dan dezelfde niets. Lijken die nietsen op elkaar of alleen op zichzelf. Hoewel Bert met zijn briljante denken veelal in staat is om door te dringen tot de elementaire eenvoud van materie en problematiek, had Bert hier direct geen antwoord. Ook de vraag of je met niets rekening moet houden is een vraag waar Bert zijn gedachten nog eens over moet laten gaan ? Evenals over de vraag, hoe niets er uit ziet en of niets een kleur heeft. Bert moest met zijn bijna encyclopedisch brein aan de uitspraak van Deng Xiaoping denken: het is moeilijk een zwarte kat in een donkere kamer te vinden, zeker als die er niet is. 

Wat is het tegenovergestelde van niets. Volgens wikipedia zijn de experts  van mening dat dat “iets” is en niet “alles”. Daar valt misschien wel iets voor te zeggen, maar wie zijn de experts eigenlijk ?  Kennelijk iemanden die iets over niets weten. Wat zouden de kinderen van die experts overigens zeggen als gevraagd wordt "wat doet je vader ?" Hij is expert in niets en heeft uitgevonden dat het tegendeel iets is.
 
Met de hem zo kenmerkende bescheidenheid maakt het Bert het voor zijn kinderen toch wel gemakkelijker door te blijven beweren dat hij zelf helemaal niets kan. Maar daar dan wel heel erg goed in is. Bert beweert dan ook dat hij niets weet over iets. Ik waag dat overigens te betwijfelen. 

En verder weet ik er helemaal niets van. Zeker niet van het Grote Niets.
 
Peter Tersteeg