Bert Bokhoven over engelen

21-12-2016 13:20

Bert Bokhoven - de onbekende filosoof - heeft onlangs een telefoontje gekregen van het Vaticaan. Een belangrijke mededeling. Na uitvoerig overleg met een nieuwe, doch terzake zeer kundige Engel is de Paus namelijk tot het inzicht gekomen, dat Engelen geen vleugels hebben. Engelen zijn immers onder ons en niet herkenbaar meer aan hun uiterlijk maar aan hun daden. En daar zit - volgens Bert's zo kenmerkende bescheiden mening - wel iets in. Temeer daar hij persoonlijk zo'n Engel gekend heeft en dan ook weet dat Engelen bestaan. Kijk maar eens goed om u heen !

Namens Bert wens ik u allen plezierige feestdagen en een harmonieus samenzijn met al uw teer beminden.

Peter Tersteeg