Bert Bokhoven over Bert Bokhoven

30-09-2015 09:45

Interessant: Bert Bokhoven, de onbekende filosoof, over Bert Bokhoven, de dichter.

Bert, wist je dat er een dichter is die ook Bert Bokhoven heet ? Ik kwam er onlangs pas achter. Nee, zegt Bert, ik heb nooit van hem gehoord. Weet je iets van hem ? Wel ik heb contact gehad met zijn uitgever en hem verteld over jouw briljante activiteiten. Over jouw ongeëvenaarde talent om complexe materie terug te brengen naar de kern van eenvoud. Oplossingen van levens- en andere problemen met een intellectuele spitsvondigheid die zijn weerga niet kent. Het was een interessant gesprek. Het zou interessant zijn om de onbekende filosoof en de dichter eens bij elkaar te brengen voor een gesprek. Maar ik hoorde dat Bert, de dichter, ernstig ziek is. En het is niet waarschijnlijk dat zo'n mooi gesprek er nog zal komen. Jammer; heel jammer.

"Opgesloten tussen geboorte en dood, en over beide geen enkle zeggenschap, kijkt Bert Bokhoven met de verwondering van de ware poeet naar het leven en vooral naar wat de mens er van meent te moeten maken. Of zoals hij zelf zegt: er is een hoop ellende in de wereld maar je moet er oog voor hebben".

Een stukje uit de bij Uitgeverij Vreugdenberg verschenen bundel "Traag zwemt een goudvis door mijn hersenpan" van Bert Bokhoven, de dichter. 

Als hommage aan Bert Bokhoven - de dichter - wil ik zijn "Such is life" uit de bundel "Schoonheid met weerhaken" hier memoreren:

Such is Life

Er blijft niets anders over dan volhouden

om het volhouden zelf of te gronde gaan.

Altijd zijn mensen door ondergang

bedreigd geweest. Onze voorouders gingen

te gronde met gebogen hoofd, altijd.

Met versleten schoenen, altijd.

Zij waren of al dadelijk verloren

van het begin af aan of zij hielden vol

om het volhouden zelf en gingen even goed

te gronde. Waarom zou dat nu een einde nemen ?

Tallozen houden vol, wijzelf houden vol.

Volhouden is niet eenvoudig.

 

Het gebeurt me niet vaak, bekent Bert, maar ik sta verbaasd. Verbaasd om te zien dat onze denkpatronen bijna gelijk zijn. Alleen uiten ze zich in andere belevingen. Jammer dat ik Bert Bokhoven, de dichter, waarschijnlijk niet zal ontmeoten. Maar ik wens Bert Bokhoven, de dichter, alle sterkte toe tijdens zijn ernstige ziekte.