Bert Bokhoven ontmoet Trump

04-02-2017 09:09

Zou Walt Disney ooit hebben kunnen bedenken dat Amerika bestuurd zou worden door Donald en Mickey (Donald Trump en Mike Pence)?

Het is toch niet te geloven wat er allemaal gebeurt in die eerste weken na de inauguratie van Trump: The Donald. Lachwekkend als het niet zo ernstig zou zijn. Weer zo’n aanwijzing dat niets vanzelfsprekend is.

Reden genoeg om eens op bezoek te gaan bij Bert Bokhoven, de onbekende filosoof. Mijn goede vrind Bert die mij al zo vaak geholpen heeft om helderheid te krijgen in mijn meningsvorming. Bert: hard als het moet, zacht als het kan. Grappig, onverschrokken en met een scherp onderscheidingsvermogen, ook in ingewikkelde kwesties. Bert met zijn welhaast onnavolgbare talent om complexe zaken terug te brengen tot de kern. Bert die respect afdwingt om de wijsheid die hij uitstraalt.

Hoewel het mij niet zou moeten verbazen, reageerde Bert met een wel zeer bijzondere benadering toen ik hem vroeg wat ik van eigenlijk van die Trump moest vinden. Ik merk aan je dat je “The Donald” helemaal niks vindt, begint Bert. Maar heb je wel eens bedacht dat Trump zich helemaal kapot lacht. Hij ligt echt in een deuk. Net als die vrouwelijke pausin Johanna uti de 9e eeuw. Die het ook voor elkaar had gekregen om paus te worden. We hebben er zelfs nog een traditie aan overgehouden: de nieuw gekozen paus moest op een hoefijzervormige stoel plaatsnemen om zo zijn testikels te kunnen controleren. Daarna werd geroepen: duos habet et bene pendentes (hij heeft er twee en ze hangen goed). Ik ben benieuwd welke traditie we aan Trump zullen overhouden.

Maar waarom ligt die Trump dan in een deuk van het lachen, vraag ik Bert. Wel zegt Bert, het zou zo maar kunnen dat Trump nooit serieus president van de Verenigde Staten had willen worden.

Het is ook niet ondenkbaar dat Trump zijn termijn niet zal volmaken. Hij zal er uiteindelijk mentaal aan onderdoor gaan. Trump wil dat mensen voor “The Donald” juichen. Al die haat richting hem is niet goed voor hem. Een interessante gedachte, Bert, maar ik heb toch mijn twijfels. Ja, dat snap ik, maar daar komt ook nog bij dat recent door duizenden pyschiaters een petitie is ondertekend dat The Donald kenmerken vertoont van een ernstige geestesziekte. Hij zou vervangen moeten worden, omdat hij psychologisch niet in staat is om de taken en verplichtingen van de president van de Verenigde Staten uit te voeren. Dat is overigens de omschrijving in de grondwet die de mogelijkheid geeft om een president af te zetten. Volgens initiatiefnemer pycholoog John Gartner, die eerder een psychobiografie van Bill Clinton schreef, lijdt Trump aan kwaadaardig narcisme.

Volgens Gartner is uit Trumps openbare optredens zonneklaar dat de pas aangetreden president voldoet aan ten minste drie psychiatrische aandoeningen: narcistische, antisociale en paranoïde persoonlijkheidsstoornissen.

Het is het beeld van de Mad King dat zich opdringt als we naar Trumps handelen kijken. Trump is wispelturig en is in staat om in korte tijd alles en iedereen tegen zich op te zetten, onder luid applaus van de dummies. Vermakelijk maar levensgevaarlijk. Nog 3 jaar en 350 dagen; dan is het in ieder geval weer voorbij. En dan kunnen we kijken hoe de ballen er dan bij hangen. Laten we hopen: duos habet et bene pendentes

Zou Walt Disney ooit hebben kunnen bedenken dat Amerika bestuurd zou worden door Donald en Mickey (Donald Trump en Mike Pence) ? Hilarisch als je er zo naar kijkt.

Peter Tersteeg