Bert Bokhoven ontmoet Ho Chi Minh

04-11-2013 16:05

Regelmatig bezoek ik ontwikkelingslanden om bedrijfjes te helpen met het opzetten van strategische en buinessplannen. Allemaal heel mooi, maar wat ik dan merk is dat het abstractieniveau van onze management methodieken toch vaak te moeilijk zijn. Ik worstel dan ook met de vraag hoe ik het eenvoudiger kan brengen. Een onderwerp bij uitstek om eens voor te leggen aan Bert Bokhoven, de onbekende filosoof. Bert met zijn unieke gave om complexe materie terug te brengen tot de kern, zal ongetwijfeld ook hier met een briljante oplossing komen. Zoals ik dat van hem gewend ben.

“Hoe moet ik mensen in ontwikkelingslanden uitleggen wat lange termijn planning is ?”, vraag ik Bert als ik bij hem zit. “Ach”, zei Bert, “dat moet je helemaal niet doen, dat is complete onzin”. “Ho, ho, Bert, hoe kun je dit nou zeggen”, zeg ik. “het is een vak, waar ik als bedrijfskundige voor doorgeleerd  heb”. Ik ben verbijsterd door de reactie van Bert. Een vakgebied, zomaar  door hem afgeserveerd. Zo’n ongenuanceerde benadering ben ik helemaal niet gewend van Bert. Bert kijkt mij aan en zegt, “waarom schrik je nou zo ? Je weet toch inmiddels ook wel dat je je leven helemaal niet kunt voorspellen. In geen enkel opzicht”.  “Nee, Bert, dat snap ik, maar ik had het over strategische planning voor bedrijven”. “Oooh”, zegt Bert, “nu snap ik je reactie. Want dat is iets heel anders. Ook wel een hoop gedoe en intellectueel voer voor bedrijfskundigen, maar daar is nog wel iets mee te doen.  Belangrijkste punt is echter om het begrijpelijk te maken voor de gebruiker. En dat is niet alleen in ontwikkelingslanden zo, maar ook hier. Dus probeer het eens simpel te maken.

“Juist”, Bert, “zo ken ik je weer”. “Wel”, zegt Bert, “als ik daar nu zo eens over nadenk kom ik op Ho Chi Minh, de voormalige Vietnamese guerillaleider. Want als je aan de hand van zijn militaire strategie, eens een vergelijking zou maken met corporate strategy, dan zul je verbaasd staan. Sterker nog, zegt Bert, als je dat zou doen wordt het onmiddellijk voor iedereen duidelijk wat corporate strategy is.  Kijk maar eens naar dit overzicht:

“Bert, dit is briljant”, reageer ik enthousiast. “Dank, ik ga het proberen”.

Een paar weken later, was ik in Vietnam. Ik legde de essentie van strategisch planning uit aan de hand van Ho Chi Minh’s inzichten. Het werd een groot succes en er werden lezingen georganiseerd voor tal van bedrijven. En toen ik een tweede keer terug kwam vond ik op internet een artikel genaamd “World Class Strategy Consultant Peter Tersteeg returns to Vietnam”. Niet te geloven. En dat allemaal weer door de waardevolle adviezen van Bert Bokhoven, de onbekende filosoof. Dank, Bert.

Peter Tersteeg