Bert's goede doel

Bert voelt zich maatschappelijk zeer betrokken bij de activiteiten van de Stchting Noble House ( www.Engely.eu ).

De Stichting zet zich in om kansarme kinderen in Nepal een stukje toekomst te bieden. Zoals ook Buna Maya (hiernaast) geholpen wordt.

U zou Bert zeer verplichten om uw waardering voor de maatschappelijke betrokkenheid van Bert - de onbekende filosoof - tot uitdrukking te brengen door een donatie te doen op bankrekening 13.20.96773 ten name van Stichting Noble House.